Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. „Koniunktura W przemyśle - Styczeń 2019”. Koniunktura W Przemyśle, nr 364, styczeń 2019, s. 1-32, doi:10.33119/KwP.2019.364.1.