Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. „Koniunktura W przemyśle : Kwiecień 2021: Badania Koniunktury Gospodarczej Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”. Koniunktura w Przemyśle, no. 391 (kwiecień 30, 2021): 1–38. Udostępniono lipiec 20, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/3287.