Adamowicz, Elżbieta, i Konrad Walczyk. „Koniunktura W przemyśle: Październik 2023: BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH”. Koniunktura w Przemyśle, no. 421 (listopad 27, 2023): 1–38. Udostępniono maj 24, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/KwP/article/view/4203.