[1]
Klimczak, K. i in. 2022. CYFRYZACJA JAKO ZMIANA STRATEGICZNA W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH. Organizacja i Kierowanie. 2 (191) (cze. 2022), 53–66.