[1]
Urbanowska-Sojkin, E. 2022. KOLONIZACJA RYZYKA WDRAŻANIA STRATEGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Organizacja i Kierowanie. 2 (191) (cze. 2022), 67–81.