[1]
Baruk, A. 2022. KORZYŚCI OSIĄGANE PRZEZ OFERENTA ZE WSPÓŁDZIAŁANIA Z NABYWCAMI FINALNYMI A ŚRODOWISKO WSPÓŁDZIAŁANIA – PERSPEKTYWA NABYWCÓW. Organizacja i Kierowanie. 2 (191) (cze. 2022), 209–229.