[1]
Karpacz, J. 2022. Wstęp. Organizacja i Kierowanie. 1 (190) (kwi. 2022).