[1]
Karpacz, J. 2021. Wstęp. Organizacja i Kierowanie. 1(189) (grudz. 2021), 7–9.