(1)
Zakrzewska-Bielawska, A.; Karpacz, J. Wstęp. OiK 2022.