(1)
Klimczak, K.; Fryczak, J.; Kaużyński, A. CYFRYZACJA JAKO ZMIANA STRATEGICZNA W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH. OiK 2022, 53-66.