(1)
Urbanowska-Sojkin, E. KOLONIZACJA RYZYKA WDRAŻANIA STRATEGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH. OiK 2022, 67-81.