Zakrzewska-Bielawska, A., & Karpacz, J. (2022). Wstęp. Organizacja I Kierowanie, (2 (191). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4000