Klimczak, K., Fryczak, J., & Kaużyński, A. (2022). CYFRYZACJA JAKO ZMIANA STRATEGICZNA W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH. Organizacja I Kierowanie, (2 (191), 53–66. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4003