Urbanowska-Sojkin, E. (2022). KOLONIZACJA RYZYKA WDRAŻANIA STRATEGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Organizacja I Kierowanie, (2 (191), 67–81. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4004