Prokopowicz, K. (2022). KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W ROZWOJU ORGANIZACJI SMART. Organizacja I Kierowanie, (2 (191), 95–109. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4006