Karpacz, J. (2022). Wstęp. Organizacja I Kierowanie, (1 (190). Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4015