Karpacz, J. (2021). Wstęp. Organizacja I Kierowanie, (1(189), 7–9. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4027