Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka, i Jarosław Karpacz. 2022. „Wstęp”. Organizacja I Kierowanie, nr 2 (191) (czerwiec). https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4000.