Klimczak, Karol, Jan Fryczak, i Artur Kaużyński. 2022. „CYFRYZACJA JAKO ZMIANA STRATEGICZNA W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH”. Organizacja I Kierowanie, nr 2 (191) (czerwiec):53-66. https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4003.