Urbanowska-Sojkin, Elżbieta. 2022. „KOLONIZACJA RYZYKA WDRAŻANIA STRATEGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH”. Organizacja I Kierowanie, nr 2 (191) (czerwiec):67-81. https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4004.