Prokopowicz, Katarzyna. 2022. „KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W ROZWOJU ORGANIZACJI SMART”. Organizacja I Kierowanie, nr 2 (191) (czerwiec):95-109. https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4006.