Baruk, Agnieszka. 2022. „KORZYŚCI OSIĄGANE PRZEZ OFERENTA ZE WSPÓŁDZIAŁANIA Z NABYWCAMI FINALNYMI A ŚRODOWISKO WSPÓŁDZIAŁANIA – PERSPEKTYWA NABYWCÓW”. Organizacja I Kierowanie, nr 2 (191) (czerwiec):209-29. https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4012.