Karpacz, Jarosław. 2022. „Wstęp”. Organizacja I Kierowanie, nr 1 (190) (kwiecień). https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4015.