Karpacz, Jarosław. 2021. „Wstęp”. Organizacja I Kierowanie, nr 1(189) (grudzień):7-9. https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4027.