Zakrzewska-Bielawska, A. i Karpacz, J. (2022) „Wstęp”, Organizacja i Kierowanie, (2 (191). Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4000 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).