Klimczak, K., Fryczak, J. i Kaużyński, A. (2022) „CYFRYZACJA JAKO ZMIANA STRATEGICZNA W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH”, Organizacja i Kierowanie, (2 (191), s. 53–66. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4003 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).