Urbanowska-Sojkin, E. (2022) „KOLONIZACJA RYZYKA WDRAŻANIA STRATEGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH”, Organizacja i Kierowanie, (2 (191), s. 67–81. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4004 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).