Prokopowicz, K. (2022) „KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W ROZWOJU ORGANIZACJI SMART”, Organizacja i Kierowanie, (2 (191), s. 95–109. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4006 (Udostępniono: 22 kwiecień 2024).