Baruk, A. (2022) „KORZYŚCI OSIĄGANE PRZEZ OFERENTA ZE WSPÓŁDZIAŁANIA Z NABYWCAMI FINALNYMI A ŚRODOWISKO WSPÓŁDZIAŁANIA – PERSPEKTYWA NABYWCÓW”, Organizacja i Kierowanie, (2 (191), s. 209–229. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4012 (Udostępniono: 21 kwiecień 2024).