Karpacz, J. (2022) „Wstęp”, Organizacja i Kierowanie, (1 (190). Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4015 (Udostępniono: 23 maj 2024).