Karpacz, J. (2021) „Wstęp”, Organizacja i Kierowanie, (1(189), s. 7–9. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4027 (Udostępniono: 29 maj 2024).