[1]
E. Urbanowska-Sojkin, „KOLONIZACJA RYZYKA WDRAŻANIA STRATEGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH”, OiK, nr 2 (191), s. 67–81, cze. 2022.