[1]
J. Karpacz, „Wstęp”, OiK, nr 1(189), s. 7–9, grudz. 2021.