Klimczak, Karol, i in. „CYFRYZACJA JAKO ZMIANA STRATEGICZNA W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH”. Organizacja I Kierowanie, nr 2 (191), czerwiec 2022, s. 53-66, https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4003.