Urbanowska-Sojkin, Elżbieta. „KOLONIZACJA RYZYKA WDRAŻANIA STRATEGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH”. Organizacja I Kierowanie, nr 2 (191), czerwiec 2022, s. 67-81, https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4004.