Prokopowicz, Katarzyna. „KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE W ROZWOJU ORGANIZACJI SMART”. Organizacja I Kierowanie, nr 2 (191), czerwiec 2022, s. 95-109, https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4006.