Baruk, Agnieszka. „KORZYŚCI OSIĄGANE PRZEZ OFERENTA ZE WSPÓŁDZIAŁANIA Z NABYWCAMI FINALNYMI A ŚRODOWISKO WSPÓŁDZIAŁANIA – PERSPEKTYWA NABYWCÓW”. Organizacja I Kierowanie, nr 2 (191), czerwiec 2022, s. 209-2, https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4012.