Karpacz, Jarosław. „Wstęp”. Organizacja I Kierowanie, nr 1 (190), kwiecień 2022, https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4015.