Karpacz, Jarosław. „Wstęp”. Organizacja I Kierowanie, nr 1(189), grudzień 2021, s. 7-9, https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4027.