Klimczak, Karol, Jan Fryczak, i Artur Kaużyński. „CYFRYZACJA JAKO ZMIANA STRATEGICZNA W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH”. Organizacja i Kierowanie, no. 2 (191) (czerwiec 1, 2022): 53–66. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4003.