Urbanowska-Sojkin, Elżbieta. „KOLONIZACJA RYZYKA WDRAŻANIA STRATEGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH”. Organizacja i Kierowanie, no. 2 (191) (czerwiec 1, 2022): 67–81. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4004.