Baruk, Agnieszka. „KORZYŚCI OSIĄGANE PRZEZ OFERENTA ZE WSPÓŁDZIAŁANIA Z NABYWCAMI FINALNYMI A ŚRODOWISKO WSPÓŁDZIAŁANIA – PERSPEKTYWA NABYWCÓW”. Organizacja i Kierowanie, no. 2 (191) (czerwiec 1, 2022): 209–229. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4012.