1.
Baruk A. KORZYŚCI OSIĄGANE PRZEZ OFERENTA ZE WSPÓŁDZIAŁANIA Z NABYWCAMI FINALNYMI A ŚRODOWISKO WSPÓŁDZIAŁANIA – PERSPEKTYWA NABYWCÓW. OiK [Internet]. 1 czerwiec 2022 [cytowane 21 kwiecień 2024];(2 (191):209-2. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/OiK/article/view/4012