[1]
Wnuk, A. 2019. Pomiar rektangularyzacji krzywej przeżycia – stan wiedzy i analiza wyników. Studia Demograficzne. 1(175) (Dec. 2019), 27-61. DOI:https://doi.org/10.33119/SD.2019.1.2.