[1]
Matusik, S. et al. 2012. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania migracji wewnętrznych w Polsce w świetle metody drzew klasyfikacyjnych . Studia Demograficzne. 2(162) (Dec. 2012), 3–28.