[1]
Wilk, J. and Bartłomowicz, T. 2012. Wielowymiarowa analiza zmian demograficznych w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju . Studia Demograficzne. 2(162) (Dec. 2012), 55–86.