[1]
Abramowska-Kmon, A. 2012. X Konferencja Naukowa Młodych Demografów 26–27 listopada 2012 Warszawa. Studia Demograficzne. 2(162) (Dec. 2012), 97–99.