[1]
Kurkiewicz, J. 2012. Wspomnienie poświęcone prof. Kazimierzowi Zającowi. Studia Demograficzne. 1(161) (Jun. 2012), 3–5.