[1]
Wróblewska, W. 2012. Zgony możliwe do uniknięcia – opis koncepcji oraz wyniki analizy dla Polski . Studia Demograficzne. 1(161) (Jun. 2012), 129–151.