[1]
Wojciechowska, U. et al. 2012. Nowotwory złośliwe w Polsce jako problem zdrowia publicznego. Studia Demograficzne. 1(161) (Jun. 2012), 153–166.